CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Hồng Tuyết

Nguyễn Hồng Tuyết

Khóa học rất bổ ích, đúng như tiêu chí “hiểu mình, hiểu người” cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Nhân viên – Servier