CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Em cảm thấy rất thích và thú vị với nội dung mới mẻ, cách trình bày nhẹ nhàng, thuyết phục của chị Tâm.

Consultant – VN Recruitment