CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thị Lệ Thu

Nguyễn Thị Lệ Thu

Rất thú vị, bổ ích, mang tính ứng dụng cao trong công việc và cuộc sống.

HR Officer – Namconson Pipeline co.