CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Rất hãnh diện vì được học khóa học này, bổ ích và đúc kết được kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày và việc dạy dỗ con cái.

Nhân viên – Bưu điện Long An