CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh

Cảm thấy thư giãn, nhìn nhận về mọi người với góc nhìn khác hơn.

Nhân viên – Công ty TNHH đầu tư Bình Khánh