CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thị Trúc Ly

Nguyễn Thị Trúc Ly

Em rất cảm ơn buổi chia sẻ này, nó có thể giúp em suy nghĩ tích cực hơn trongg cuộc sống, nhất là trong giai đoạn em đang ở hình chữ nhật.

Nhân viên – Career Vision