CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Khóa học rất vui và bổ ích, một phần nào đó giúp tôi hiểu bản thân mình và người khác. Hy vọng tôi sẽ phát triển và hoàn thiện được bản thân mình hơn.

Mice Executive – Carnival Tours