CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Nam

Đây là một khóa học rất hay và ý nghĩa, giúp tôi vỡ ra và ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống cũng như trong việc điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt là trong việc quản trị nhân sự và ngoại giao với đối tác, khách hàng.

Giám đốc điều hành – Bigsouth Brand