CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Phạm Lê Lài

Phạm Lê Lài

Không gian lớp học lí tưởng, khơi gợi sự sáng tạo, không khí thoải mái…

Chuyên viên Tuyển dụng – Công ty Dây và Cáp SACOM