CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường

Rất thú vị và bổ ích, khóa học đã cho tôi những hiểu biết và trải nghiệm tốt để tôi áp dụng và cân bằng trong công việc, cuộc sống. Xin cảm ơn.

Giám đốc – 99 Dacor