CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Tất Quốc Vinh

Tất Quốc Vinh

Thú vị và ý nghĩa, khóa học này thực sự đã giúp mình hiểu được bản thân mình hơn và cũng như hiểu được mọi người xung quanh.

Sinh viên – ĐH Tôn Đức Thắng