CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Trầm Vinh Phước

Trầm Vinh Phước

Có tính tương tác cao, kiến thức đầy đủ cho khóa học, phương pháp chuyên nghiệp. Giúp ích định hướng, nâng cao kỹ năng giao tiếp, giúp ích trong công việc.

ABM – Công ty Trường Phát