CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Trần Ngọc Bích Trâm

Trần Ngọc Bích Trâm

Rất hữu ích, có thể áp dụng cho nhân viên công ty.

Quản lý – Công ty TNHH SX BBN Vĩnh Phát