CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Trần Ngọc Lan

Trần Ngọc Lan

Rất hữu ích, giúp mình hiểu mình, hiểu người hơn. Phương pháp giảng dạy rất hay, bổ ích, nhập tâm.

Giám đốc – Khách sạn Lucky Star