CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Kỹ năng quản lý cơ bản

Kỹ năng quản lý cơ bản

Mục tiêu huấn luyện

Sau khóa học, học viên có thể:

  • Áp dụng một số kỹ năng, phương pháp xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ và khuyến khích tạo động lực cho các nhân viên của mình
  • Phát huy tối đa năng lực và những đóng góp của nhân viên qua việc ủy thác cho nhân viên
  • Áp dụng các kỹ năng giúp phát triển nhóm gắn kết, làm việc hiệu quả để đạt mục tiêu mong muốn
  • Giao tiếp hiệu quả & xây dựng các mối quan hệ tích cực với nhân viên

Nội dung chương trình huấn luyện

1. VAI TRÒ CỦA MỘT QUẢN LÝ

  • Trải nghiệm của bạn
  • Vai trò của một quản lý

2. QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG NHÂN VIÊN

  • Xây dựng mục tiêu
  • Phát triển nhân viên
  • Hướng dẫn nhân viên
  • Động viên nhân viên
  • Đánh giá nhân viên

3. PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN QUA VIỆC ỦY THÁC HIỆU QUẢ

  • Các trở ngại trong việc ủy thác
  • Lợi ích của việc ủy thác
  • Các bước cần thiết khi ủy thác

4. ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

  • Điểm qua các lý thuyết về động viên
  • Các phương pháp động viên nhân viên
  • “Chìa khóa vàng” giúp động viên nhân viên hiệu quả

5. QUẢN LÝ NHÓM HIỆU QUẢ

  • Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm
  • Vai trò của các thành viên trong nhóm