CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Trình bày ấn tượng, thuyết phục

Trình bày ấn tượng, thuyết phục

Khóa học này sẽ giúp bạn trình bày các ý tưởng, các thông điệp bạn muốn một cách tự tin, có sức thuyết phục và lôi cuốn cao, tạo được ấn tượng cho khán giả của bạn. Bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn và những hướng dẫn cần thiết để tự tin hơn và tạo được phong cách cho riêng bạn. Bạn sẽ nhận được những tư vấn chuyên môn về cách xử lý các tình huống phức tạp thường gặp khi thuyết trình.

1. Đánh giá khả năng thuyết trình hiện tại của bạn

2. Chuẩn bị

  • Khảo sát cần thiết trước khi thuyết trình
  • Các bước cụ thể để có một bài thuyết trình hoàn hảo

3. Thiết kế

  • Phát triển “slides” và các công cụ trực quan phù hợp
  • Các lưu ý khi phát triển phần nội dung

4. Thuyết trình

  • Biết cách tạo ấn tượng, gây sự chú ý của khán giả từ phút đầu tiên khi bạn bắt đầu bài thuyết trình
  • Áp dụng những phương pháp giúp giảm căng thẳng, lo lắng và mất bình tĩnh khi thuyết trình
  • Biết cách tận dụng sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể khi thuyết trình
  • Nghệ thuật trả lời câu hỏi, đặc biệt các câu hỏi mang tính chống đối, đả phá…
  • Nguyên tắc “vàng” giúp thuyết phục khán giả